Privacybeleid

Wie zijn we

Catching Clouds gevestigd te Breda (KVK-nummer: 76934276), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Catching Clouds
Franklin Rooseveltlaan 12
4835AB Breda
www.catchingclouds.nl

Catching Clouds verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt via het contactformulier of op andere wijze.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt via e-mail en/of telefonisch

Via website

  • IP-adres
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaat type

Waarom wij persoonsgegevens verwerken

Catching Clouds verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Voor de levering van onze diensten
  • Voor het uitvoeren van evt. onderzoek, na expliciete toestemming

Bewaartermijn persoonsgegevens

Catching Clouds bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.  Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Klanten en leveranciers: Voor persoonsgegevens, adresgegevens en projectinformatie hanteren wij een bewaartermijn van 7 jaar, vanwege de wettelijke verplichting.

Delen van persoonsgegevens met derden

Catching Clouds deelt uitsluitend gegevens met derde partijen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst en/of dienstverlening na expliciete toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Catching Clouds gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Catching Cloudsgebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw voorkeuren op onze website bijhouden zodat we de functionaliteit kunnen monitoren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Catching Clouds en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Catching Clouds van u heeft opgeslagen schriftelijk te laten overdragen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdragen van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@catchingclouds.nl. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Catching Clouds gaat zorgvuldig te werk en neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Daarnaast nemen wij passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voor meer informatie over de beveiliging van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Catching Clouds via info@catchingclouds.nl.

Klachtrecht

Wanneer u klachten heeft over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens dan helpt Catching Clouds u graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt uw klacht voor behandeling in eerste instantie tot info@catchingclouds.nl.

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over uw klachtrecht vindt u op de website van Autoriteit via: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik- persoonsgegevens.